Språkservice

oversattning

Översättningar

oversattningar_sprakservice_goteborg

Korrekturläsning

ingår såklart i alla översättningsuppdrag. Jag är gärna beredd att kolla andras texter – dock bara texter på tyska.

Fakta-check och innehållsmässig textgranskning

Jag läser dina texter och presentationer noggrant och kollar att uppgifterna stämmer, att citat är rätt osv.
Jag granskar även texten på logiskt följd och samband. När det gäller tyska lägger jag särskilt vikt på ett angenämt läs- resp. talflyt.

Tysk korrespondens

Jag stöder och hjälper till, när det gäller att hålla kontakt med dina tyska kontakter.
Ett välformulerat brev kan vara guld värt!