Om

ibo_ortgies

Hej!

Jag har en gedigen utbildning som forskare inom humaniora (fil dr i musikvetenskap) med mångårig erfarenhet (sedan början 1980-talet) att skriva och publicerar på̊ tyska, nederländska, engelska och svenska.

Jag har översatt större texter inom mina områden både för min egen forskning men även till andra forskarnas tillfredsställelse (se Referenser och publikationsuppgifter).

Dessutom har jag en bakgrund i ekonomi (bankväsendet), dvs utbildning (3 år) och yrkesverksamhet under 10 år.